קורס פסיכומטרי הכי טוב! איך הוא בנוי?

מהם סוגי השאלות שיש בפסיכומטרי והאם זה דומה למה שלמדנו בתיכון? מהי "חשיבה כמותית" ומה הקשר שלה לבגרות במתמטיקה, והאם ל"חשיבה מילולית" יש קשר לבגרות בלשון או בספרות?

מאת: אלעד שווייצר, אליסה טרומן

מתכוננים לבחינה הפסיכומטרית ולא יודעים איפה להתחיל? לפני שאתם צוללים לתוך ספרי הפסיכומטרי ומתחילים לפתור סימולציות, רצוי שתכירו את מבנה הבחינה במתכונת החדשה ואת מרכיביה. החל מאוקטובר 2012 השתנה מבנה הבחינה - ירדו שאלות מסוימות, התווספו שאלות חדשות והתווספה מטלה חדשה של כתיבת חיבור, וכדאי להבין את המשמעויות של שינויים אלה.

מתכונן לפסיכומטרי ולא יודע איפה להתחיל? וואלה סקול מפרטת עבורך את מבנה הבחינה
מתכונן לפסיכומטרי ולא יודע איפה להתחיל? וואלה סקול מפרטת עבורך את מבנה הבחינה
(צילום: dreamstime)

מבנה הבחינה הפסיכומטרית

מבחן פסיכומטרי מורכב מ-9 פרקים, כאשר רק הציון מחושב רק על פי 7 מהם. 2 הפרקים הנותרים הם פרקי פיילוט, שנועדו לצרכים סטטיסטיים של המרכז הארצי לבחינות והערכה (בגוף שכותב את הבחינה הפסיכומטרית).

הפרק הראשון הוא פרק כתיבת חיבור, ולאחריו יש 8 פרקים בתחומים השונים: חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית - 2 פרקים מכל תחום + 2 פרקי פיילוט שיכולים להיות כל שילוב שהוא (כמותי ומילולי, כמותי ואנגלית, מילולי ואנגלית). כל השאלות בבחינה הן שאלות רבות ברירה (שאלות אמריקאיות), ולכל שאלה מוצעות ארבע תשובות אפשריות. תשובה נכונה מוסיפה לציון, ואילו תשובה לא נכונה אינה גורעת מהציון ולכן אם אינכם יודעים את התשובה מומלץ לנחש ולא להשאיר את גיליון התשובות ריק.

למעט פרק החיבור, לו מוקצות 30 דקות, לכל אחד מהפרקים האחרים מוקצות 20 דקות לפתרון, במהלכן ניתן לנוע קדימה ואחורה בין השאלות באותו פרק, אולם אסור לעבור לפרק הבא או לחזור לפרקים שכבר סיימתם, ואם תעשו זאת, המשגיחים יפסלו לכם את הבחינה. אמנם חוברת הבחינה שאתם מקבלים מכילה את כל הפרקים יחד, אך לפרקים השונים יש מסגרת שונה ובולטת למרחוק, וחלקם אף מודפסים על דפים בצבעים שונים, כך שהמשגיח יוכל לראות שאתם לא נמצאים בפרק הנכון אפילו מהקצה הרחוק של האולם.

חשיבה מילולית

מטרת פרק החשיבה המילולית הוא לבחון את היכולת של התלמידים להתמודד עם טקסטים ברמה אקדמית, ולבחון את התאמתם לתחומים רבי-מלל הדורשים מיומנות מילולית גבוהה, כמו ספרות או אפילו היסטוריה.

באופן כללי, השינוי בתחום החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית בא לידי ביטוי במטלה של כתיבת חיבור, וכן מעבר לשאלות השמות דגש גדול יותר על הבנת הנקרא ופחות שאלות היגיון "טכניות" כגון שאלות שיבוצים ושאלות שקרנים שהיו נפוצות יותר במתכונת הישנה. למטלת החיבור מוקדשות 30 דקות, והציון של החיבור מהווה 25% מהציון הכללי של החשיבה המילולית. בנוסף, ישנם שניים עד שלושה פרקי חשיבה מילולית המכילים כל אחד 23 שאלות אותן יש לפתור ב-20 דקות, לפי הפירוט הבא: 6 שאלות אנלוגיות, 11-12 שאלות הבנה והסקה (בתוכן יש 3 שאלות השלמת משפטים), וקטע קריאה שלאחריו יש 5-6 שאלות.

חשיבה כמותית

פרק החשיבה הכמותית מקבל משקל גדול במיוחד בפקולטות מסוימות הבוחנות התאמה ללימודים ריאליים, כמו לימודי הנדסה. מטרת הפרק היא להעיד על היכולות המתמטיות של התלמיד ולחזות את התאמתו לתחומים הדורשים יכולת חשיבה כמותית, כמו מדעי המחשב או הנדסה.

בחשיבה כמותית יש שניים עד שלושה פרקים, שבכל אחד מהם יש 20 שאלות, אותן יש לפתור ב-20 דקות. בפרק זה יש שאלות מארבעה סוגים: גיאומטריה, אלגברה, בעיות מילוליות והסקה מתרשים או מטבלה, והן מסודרות לפי סדר קושי עולה (השאלה הראשונה היא הקלה ביותר בפרק והאחרונה היא הקשה ביותר). השאלות שהופיעו בעבר במתכונת הישנה והוסרו מהמבחן החדש הן שאלות השוואה כמותית, בהן היה צורך לקבוע מי מבין שני ביטויים גדול יותר (שאלות שהופיעו בתוך טבלה). בפועל, במתכונת החדשה לא היה צמצום של החומר שצריך ללמוד לבחינה, שכן שאלות השוואה כמותית עסקו בדיוק באותם נושאים הקיימים גם במתכונת החדשה של הפסיכומטרי.

למדו על מבנה הבחינה כדי להתכונן טוב יותר
למדו על מבנה הבחינה כדי להתכונן טוב יותר
(צילום: dreamstime)

אנגלית

תחום האנגלית כולל גם הוא 2-3 פרקים, כאשר בכל אחד מהם יש 22 שאלות, לפי החלוקה הבאה: 8 שאלות השלמת משפטים, 4 שאלות ניסוח מחדש, ועוד שני קטעי קריאה שלאחר כל אחד מהם יש 5 שאלות. השאלות בכל אחד מסוגי השאלות בפרקי האנגלית מסודרות בסדר קושי עולה, למעט השאלות בהבנת הנקרא, שם הן מסודרות לפי הופעתן בקטע.

ציון פסיכומטרי

שינוי נוסף שנעשה בפסיכומטרי החל משנת 2011 הוא חישוב של ציון פסיכומטרי בדגשים שונים. עד אותה שנה, כל נבחן היה מקבל ציון פסיכומטרי אחד, בין 200 ל-800. החל מ-2011, הוחלט על הוספת שני ציונים נוספים - ציון פסיכומטרי בדגש כמותי וציון פסיכומטרי בדגש מילולי. בציון הרב-תחומי (הציון הישן), הכמותי והמילולי קיבלו משקל של 40% כל אחד בחישוב הציון הסופי, ואילו תחום האנגלית קיבל משקל של 20%. בציון בדגש כמותי, תחום החשיבה הכמותית מקבל משקל של 60% בחישוב הציון הסופי, והמילולי והאנגלית מקבלים כל אחד 20%, ובציון בדגש מילולי, תחום החשיבה המילולית מקבל משקל של 60% והכמותי והאנגלית מקבלים כל אחד 20%.

בסופו של דבר, נבחן מקבל 3 ציוני פסיכומטרי (בין 200 ל-800) - רב-תחומי, דגש כמותי ודגש מילולי, וכן 3 ציוני תחומים (בין 50 ל-150) עבור כל אחד מהתחומים - חשיבה כמותית, חשיבה מילולית ואנגלית. באופן זה, פקולטות שונות יכולות להתייחס לציונים שונים בהתאם ליכולות שנדרשות מהסטודנט במהלך לימודיו - הפקולטות להנדסה למשל יתחשבו בציון בדגש כמותי, בעוד הפקולטות למדעי הרוח יתחשבו בציון בדגש מילולי.

עכשיו כשאתם יודעים מה מטרת כל פרק, ומה מידת ההשפעה שלו על הציון הסופי הכולל, תוכלו להחליט כיצד להתארגן ללימודי פסיכומטרי בצורה טובה יותר, ועל מה לתת דגש גדול יותר כשאתם לומדים לפסיכומטרי.