שיעורים לצפייה בחינם

מבוא לאנלוגיות
מבוא לאנלוגיות
טכניקות פתרון ניסוח מחדש
טכניקות פתרון ניסוח מחדש
פתרון אנלוגיות דרך התשובות
פתרון אנלוגיות דרך התשובות
מבוא
מבוא
חשיבה פסיכומטרית
חשיבה פסיכומטרית
הוכחה של משפט פיתגורס
הוכחה של משפט פיתגורס
קשרים נפוצים
קשרים נפוצים
טכניקות פתרון אנלוגיות
טכניקות פתרון אנלוגיות
מבוא לניסוח מחדש
מבוא לניסוח מחדש
ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל
ממוצע חשבוני / פשוט
ממוצע חשבוני / פשוט
טוען וידאו...

תרגול חינם פסיכומטרי

מידע כללי

 • הבחינה הפסיכומטרית ככלי מיון
 • ציון פסיכומטרי
 • מבנה הבחינה הפסיכומטרית
 • מועדי פסיכומטרי

חשיבה כמותית

 • מבוא לחשיבה כמותית
  • ניסוחי שאלות
  • חשיבה פסיכומטרית
   • מבוא לחשיבה פסיכומטרית
   • הצבת תשובות
   • הצבת מספרים
   • הערכת סדר גודל
   • הברקות
 • אלגברה
  • מבוא לאלגברה
   • מבוא והגדרות באלגברה
   • חיבור וחיסור
   • כפל וחילוק
  • שברים
   • מבוא לשברים
   • כפל וחילוק שברים
   • חיבור וחיסור שברים
   • שברים עשרוניים
   • השוואת שברים
  • ביטויים, משוואות ואי-שוויונים
   • איברים אלגבריים
   • פתרון אלגברי של ביטויים
   • משוואה בודדת
   • מערכת משוואות
   • אי שוויון בודד
   • מערכת אי-שוויונים
   • ערך מוחלט
   • הצבת מספרים בביטויים
  • חזקות ושורשים
   • כללי חזקות
   • כללי שורשים
   • ביטויים ומשוואות עם חזקות ושורשים
  • ציר המספרים
   • חיובי/שלילי
   • תחומים על ציר המספרים
   • שיטת ציר המספרים
  • מספרים ראשוניים
   • מבוא למספרים ראשוניים
   • גורמים / מחלקים
   • המחלק הגדול ביותר
   • פירוק והרכבת מספרים
  • חלוקה ושארית
   • סימני התחלקות
   • שארית
  • אלגברה פסיכומטרית
   • ניסוי וטעיה
   • מבוא להגדרת פעולה חדשה
   • פעולה חדשה מורכבת
   • אותיות וספרות
  • מספרים שלמים
   • מספרים עוקבים
   • זוגיות
   • מכפלות מיוחדות
 • גיאומטריה
  • ישרים וזוויות
  • משולשים
   • מבוא למשולשים
   • משולשים מיוחדים
   • שטח משולשים
   • מבוא למשפט פיתגורס
   • שלשות פיתגוריות
   • משולש זהב וכסף
   • הוכחה של משפט פיתגורס
  • מרובעים
   • מרובע
   • מקבילית
   • מלבן
   • מעוין
   • ריבוע
   • דלתון
   • טרפז
  • מעגלים
   • מונחים במעגל
   • זוויות במעגל
   • משיקים למעגל
   • שטח והיקף מעגל
   • גזרה וקשת במעגל
  • מצולעים
   • מצולעים משוכללים
   • שטח מצולעים
  • תלת-מימד
   • הגדרות ונוסחאות בתלת מימד
   • יחסי נפחים
  • דמיון
   • יחס קווי / יחס שטחים
   • דמיון בצורות משוכללות
   • דמיון בצורות לא משוכללות
   • דמיון בצורות תלת-מימדיות
  • מערכת צירים
   • ערכי נקודות במערכת צירים
   • מציאת אורך קטע במערכת צירים
   • שיפוע ישר במערכת צירים
   • מעגל במערכת צירים
  • הבנה גיאומטרית
   • יעילות צורה
   • סרטוטים גמישים
   • מינימום - מקסימום
  • טריקים וקיצורי דרך בגיאומטריה
   • קיצורי דרך בגיאומטריה - מצולעים
   • קיצורי דרך בגיאומטריה - מעגלים
   • קיצורי דרך בגיאומטריה - תלת-מימד
 • בעיות מילוליות
  • מבוא לבעיות
   • תרגום בעיה מילולית למשוואה
   • יחסים זהים
   • בעיות חישוב והבנה
   • יחס מתמטי
   • בניית משוואה / ביטוי
  • ניסוי וטעיה
   • בעיות כלליות
   • בעיות מינימום-מקסימום
   • בעיות חוקיות
  • אחוזים
   • חישוב אחוזים
   • בעיות אחוז מאחוז (הצבת 100)
  • חפיפה (תחום משותף)
   • תחומי חפיפה - טווחים
   • תחום משותף - חפיפה מדויקת
   • מבוא לבעיות חפיפה (תחום משותף)
  • ממוצעים
   • ממוצע חשבוני / פשוט
   • ממוצע משוקלל
   • מבוא
  • הספק
   • מבוא לבעיות הספק
   • בעיות הספק משותף
   • שאלות צוות (פועלים)
  • תנועה
   • מבוא לבעיות תנועה
   • יחסים זהים בבעיות תנועה (יחסי מהירויות)
   • מהירות יחסית
  • צרופים (קומבינטוריקה)
   • מכפלת אפשרויות
   • פעולה הדדית
   • חיבור / חיסור אפשרויות
   • בחירה ללא חשיבות לסדר
   • איברים צמודים
   • עם / בלי החזרה
  • הסתברות
   • מבוא לבעיות הסתברות
   • הסתברות של מספר מאורעות (וגם / או)
   • סימטריה בקוביות
 • הסקה מתרשים/מטבלה
  • מבוא להסקה מתרשים / מטבלה
  • תרשים גרף קווי
  • תרשים גרף קווי רציף
  • תרשים גרף מצטבר
  • תרשים גרף שינוים
  • הסקה מטבלה
  • תרשים נקודות על מערכת צירים
  • תרשים עמודות
  • תרשים טווחים
  • תרשים מעגל

חשיבה מילולית

 • מבוא לחשיבה מילולית - המתכונת החדשה
 • כתיבת חיבור
  • מבוא לכתיבת חיבור
  • פתיחה של חיבור
  • גוף החיבור
  • סיום החיבור
  • סימני פיסוק
  • איך כותבים חיבור?
  • פסקאות
  • טעויות נפוצות בעברית
 • אנלוגיות
  • מבוא לאנלוגיות
   • 1.ExerciseAnswers/20180213-18024789Screenshot_2.jpg
    1
    2
    3
    4
   • 2=1;
  • טכניקות פתרון אנלוגיות
  • אוצר מילים באנלוגיות
  • פתרון אנלוגיות דרך התשובות
  • קשרים נפוצים
 • השלמת משפטים
  • טכניקות פתרון השלמת משפטים
  • תנאי היפותטי - אילו / לולא / אלמלא
 • משל-נמשל
 • הבנת היגיון בטיעונים
  • מסקנה שגויה
  • שיפוץ משפט
  • מחזק / מחליש
  • הנחה סמויה / מובלעת
 • הבנה ויישום כללים
 • הבנת טקסט
  • הבנת רעיון מפסקה
  • הבנת משפטים
 • הבנת הנקרא

אנגלית

 • מבוא לאנגלית בפסיכומטרי
 • איך לומדים אנגלית לפסיכומטרי
 • איך לקרוא אנגלית?
 • שיטות ללימוד מילים
 • מבנה פרק אנגלית בפסיכומטרי
 • השלמת משפטים באנגלית
  • השלמת משפטים באנגלית
  • השלמת משפטים באנגלית - תרגול יחידה 1
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 1
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 2
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 3
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 4
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 5
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 6
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 7
   • השלמת משפטים - יחידה 1 - תרגיל 8
  • השלמת משפטים באנגלית - תרגול יחידה 2
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 1
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 2
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 3
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 4
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 5
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 6
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 7
   • השלמת משפטים - יחידה 2 - תרגיל 8
  • השלמת משפטים באנגלית - תרגול יחידה 3
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 1
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 2
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 3
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 4
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 5
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 6
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 7
   • השלמת משפטים - יחידה 3 - תרגיל 8
  • השלמת משפטים באנגלית - תרגול יחידה 4
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 1
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 2
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 3
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 4
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 5
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 6
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 7
   • השלמת משפטים - יחידה 4 - תרגיל 8
  • השלמת משפטים באנגלית - תרגול יחידה 5
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 1
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 2
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 3
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 4
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 5
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 6
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 7
   • השלמת משפטים - יחידה 5 - תרגיל 8
  • השלמת משפטים באנגלית - תרגול יחידה 6
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 1
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 2
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 3
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 4
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 5
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 6
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 7
   • השלמת משפטים - יחידה 6 - תרגיל 8
 • ניסוח מחדש
  • מבוא לניסוח מחדש
  • טכניקות פתרון ניסוח מחדש
  • ניסוח מחדש - תרגול יחידה 1
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 1 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 1 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 1 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 1 - תרגיל 4
  • ניסוח מחדש - תרגול יחידה 2
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 2 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 2 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 2 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 2 - תרגיל 4
  • ניסוח מחדש - תרגול יחידה 3
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 3 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 3 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 3 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 3 - תרגיל 4
  • ניסוח מחדש - תרגול יחידה 4
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 4 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 4 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 4 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 4 - תרגיל 4
  • ניסוח מחדש - תרגול יחידה 5
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 5 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 5 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 5 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי ניסוח מחדש - יחידה 5 - תרגיל 4
  • ארגז כלים
 • הבנת הנקרא באנגלית
  • הבנת הנקרא באנגלית
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 1 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 1 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 1 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 1 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 1 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 1 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 2 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 2 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 2 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 2 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 2 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 2 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 3 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 3 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 3 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 3 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 3 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 3 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 4 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 4 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 4 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 4 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 4 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 4 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 5
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 5 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 5 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 5 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 5 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 5 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 5 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 6
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 6 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 6 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 6 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 6 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 6 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 6 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 7
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 7 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 7 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 7 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 7 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 7 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 8
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 8 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 8 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 8 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 8 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 8 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 8 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 9
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 9 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 9 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 9 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 9 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 9 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 9 - תרגיל 5
  • הבנת הנקרא באנגלית - תרגול יחידה 10
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 10 - מבוא לפתרון הטקסט
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 10 - תרגיל 1
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 10 - תרגיל 2
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 10 - תרגיל 3
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 10 - תרגיל 4
   • פסיכומטרי הבנת הנקרא באנגלית - יחידה 10 - תרגיל 5

מרתון

 • חישוב ציון פסיכומטרי בסימולציות
 • ניהול זמן בבחינה
פסיכומטרי

רוצים לקבל יותר בפסיכומטרי? לא משנה אם אתם לומדים בקורס או שהחלטתם ללמוד לבד, השיעורים בוואלה סקול יעזרו לכם להקפיץ את הציון בעוד כמה עשרות נקודות, ובפסיכומטרי, כל נקודה חשובה.

קורס פסיכומטרי מלא עם שיטות בלעדיות שאין באף מקום אחר, הסברים הרבה יותר מפורטים ממה שקיים בקורס רגיל והמחשות ויזואליות שיעזרו לכם להבין גם את הדברים הכי מסובכים. צפו בשיעורי הדוגמא החינמיים ותבינו בדיוק למה אנחנו מתכוונים.

גישה לכל תכני הקורס

חדשות ועדכונים