שיעורים לצפייה בחינם

מבוא למבחן אמיר / אמירם
מבוא למבחן אמיר / אמירם
איך לקרוא אנגלית?
איך לקרוא אנגלית?
איך לומדים אנגלית למבחן אמיר / אמירם
איך לומדים אנגלית למבחן אמיר / אמירם
שיטות ללימוד מילים
שיטות ללימוד מילים
מבנה פרק אנגלית במבחן אמיר
מבנה פרק אנגלית במבחן אמיר

קורס הכנה מושלם להצלחה במבחן אמיר/אמירם

שיעורי וידאו
ספר הסברים
ותרגולים
מילון כיס בעברית
ובאנגלית
מדריכים צמודים
בפייסבוק
בחינות לדוגמא

ניסוח מחדש - יחידה 2 - תרגיל 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים