תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד מוצאים תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית.

נסביר בשיעור מהם תחומי חיוביות של פונקציה, ומהם תחומי שליליות של פונקציה.

נראה כי מציאת תחומי החיוביות והשליליות של הפונקציה נעשית בארבעה שלבים. בשלב הראשון משרטטים סקיצה של גרף הפונקציה. בשלב השני מסמנים את החלק החיובי ואת החלק השלילי של הפונקציה. בשלב השלישי מוצאים את נקודת החיתוך של הישר עם ציר ה-X (במידה ויש כזו) על ידי הצבה של y=0 במשוואת הישר. בשלב האחרון כותבים מהם תחומי החיוביות ותחומי השליליות.

נציג כל אחד מהשלבים, נסביר אותם, ונדגים על ידי פתרון דוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה

תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית

טוען וידאו...