y = a(x-p)2 + k שרטוט הפונקציה y = a(x-p)2 + k > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לשרטט את הפונקציה y=a(x-p)2+k על ידי כך שנעזר בפונקציה הבסיסית y=x2.

הפונקציה y=x2 היא הפונקציה הריבועית הפשוטה ביותר. נדבר בשיעור על התפקידים של הפרמטרים השונים, ונראה מה משמעותם. על ידי היעזרות בפונקציה הריבועית הפשוטה ביותר, נסביר את הפרמטרים בפונקציה y=a(x-p)2+k.

לאחר מכן, נלמד כיצד לשרטט את גרף הפונקציה הרצויה. כדי לשרטט את גרף הפונקציה, נשרטט תחילה את הפרבולה הבסיסית. אחר כך, נזיז אותה בציר האופקי כתלות בפרמטר p, ונשנה אותה כתלות בפרמטר a. לבסוף נזיז בציר האנכי כתלות ב-k. נלמד כי קדקוד הפרבולה יהיה תמיד בנקודה (p,k).

נדגים את הדרך שלמדנו על ידי פתרון תרגיל לדוגמה במהלך השיעור.

שיעורים לצפייה בחינם

כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
חזקה של חזקה
חזקה של חזקה
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
הסתברות במקרים פשוטים
הסתברות במקרים פשוטים

שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים