y = a(x-p)2 + k שרטוט הפונקציה y = a(x-p)2 + k > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לשרטט את הפונקציה y=a(x-p)2+k על ידי כך שנעזר בפונקציה הבסיסית y=x2.

הפונקציה y=x2 היא הפונקציה הריבועית הפשוטה ביותר. נדבר בשיעור על התפקידים של הפרמטרים השונים, ונראה מה משמעותם. על ידי היעזרות בפונקציה הריבועית הפשוטה ביותר, נסביר את הפרמטרים בפונקציה y=a(x-p)2+k.

לאחר מכן, נלמד כיצד לשרטט את גרף הפונקציה הרצויה. כדי לשרטט את גרף הפונקציה, נשרטט תחילה את הפרבולה הבסיסית. אחר כך, נזיז אותה בציר האופקי כתלות בפרמטר p, ונשנה אותה כתלות בפרמטר a. לבסוף נזיז בציר האנכי כתלות ב-k. נלמד כי קדקוד הפרבולה יהיה תמיד בנקודה (p,k).

נדגים את הדרך שלמדנו על ידי פתרון תרגיל לדוגמה במהלך השיעור.

שיעורים לצפייה בחינם

התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
חקירת הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
חקירת הפונקציה
y = a(x - p)2 + k
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1

שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים