שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נמצא נוסחה לחישוב של שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים.

נצייר תחילה את האלכסונים המאונכים. ניתן לראות שמרובע שכזה מחולק לשני שטחים (שני משולשים). ניתן לחשב שטח של כל משולש בנפרד ולסכום. נסמן אלכסון אחד שמחולק ל-2 באותיות x ו-y למשל ונחשב את השטח של כל משולש. נקבל ששטח של משולש שכזה שווה לחצי ממכפלת שני חלקי האלכסון. נכפיל שטח זה ב-4 כדי לחשב את השטח של המרובע כולו.

לבסוף, נקבל את המשפט שמגדיר לנו את שטח המרובע על פי מכפלת האלכסונים.

שיעורים לצפייה בחינם

הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
פתרון משוואות מהצורה <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות מהצורה
ax2 + c = 0
מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות

שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים