שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נמצא נוסחה לחישוב של שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים.

נצייר תחילה את האלכסונים המאונכים. ניתן לראות שמרובע שכזה מחולק לשני שטחים (שני משולשים). ניתן לחשב שטח של כל משולש בנפרד ולסכום. נסמן אלכסון אחד שמחולק ל-2 באותיות x ו-y למשל ונחשב את השטח של כל משולש. נקבל ששטח של משולש שכזה שווה לחצי ממכפלת שני חלקי האלכסון. נכפיל שטח זה ב-4 כדי לחשב את השטח של המרובע כולו.

לבסוף, נקבל את המשפט שמגדיר לנו את שטח המרובע על פי מכפלת האלכסונים.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
חזקה של מנה
חזקה של מנה
מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
הסתברות במקרים פשוטים
הסתברות במקרים פשוטים
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים