שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נמצא נוסחה לחישוב של שטח מרובע שאלכסוניו מאונכים.

נצייר תחילה את האלכסונים המאונכים. ניתן לראות שמרובע שכזה מחולק לשני שטחים (שני משולשים). ניתן לחשב שטח של כל משולש בנפרד ולסכום. נסמן אלכסון אחד שמחולק ל-2 באותיות x ו-y למשל ונחשב את השטח של כל משולש. נקבל ששטח של משולש שכזה שווה לחצי ממכפלת שני חלקי האלכסון. נכפיל שטח זה ב-4 כדי לחשב את השטח של המרובע כולו.

לבסוף, נקבל את המשפט שמגדיר לנו את שטח המרובע על פי מכפלת האלכסונים.

שיעורים לצפייה בחינם

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
מעוין - משפטי זיהוי
מעוין - משפטי זיהוי
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
טרפז
טרפז
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך

שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים