שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
מלבן - הגדרה ותכונות
מלבן - הגדרה ותכונות
פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי

טרפז

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים