ריבוע - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה ננסח את תכונות הריבוע במשפטים. הריבוע שייך למשפחת המקביליות והוא מקרה פרטי של מקבילית, מלבן ומעוין גם יחד.

רצוי לצפות בשיעור רק לאחר שעברתם על השיעורים המפרטים את התכונות ומשפטי הזיהוי של המקבילית, המלבן והמעוין.

בשיעור זה נגדיר את הריבוע במשפט תקני וכן נעבור על תכונותיו. נגדיר שריבוע הוא מרובע בעל ארבע צלעות שוות זו לזו ובעל ארבע זוויות ישרות. אלכסוניו של הריבוע חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וכן חוצים את זוויות הריבוע. לאחר מכן, נדגים את תכונות הריבוע על גבי שרטוט ונרשום את התכונות בכתיב מתמטי.

לבסוף, נתרגל את התכונות על שרטוטי ריבוע, ונראה כיצד למצוא זוויות וצלעות, כאשר כל מה שנתון לנו הוא הגדרת הריבוע.

שיעורים לצפייה בחינם

הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

ריבוע - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים