ריבוע - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה ננסח את תכונות הריבוע במשפטים. הריבוע שייך למשפחת המקביליות והוא מקרה פרטי של מקבילית, מלבן ומעוין גם יחד.

רצוי לצפות בשיעור רק לאחר שעברתם על השיעורים המפרטים את התכונות ומשפטי הזיהוי של המקבילית, המלבן והמעוין.

בשיעור זה נגדיר את הריבוע במשפט תקני וכן נעבור על תכונותיו. נגדיר שריבוע הוא מרובע בעל ארבע צלעות שוות זו לזו ובעל ארבע זוויות ישרות. אלכסוניו של הריבוע חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וכן חוצים את זוויות הריבוע. לאחר מכן, נדגים את תכונות הריבוע על גבי שרטוט ונרשום את התכונות בכתיב מתמטי.

לבסוף, נתרגל את התכונות על שרטוטי ריבוע, ונראה כיצד למצוא זוויות וצלעות, כאשר כל מה שנתון לנו הוא הגדרת הריבוע.

שיעורים לצפייה בחינם

משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז
התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות
משולשים חופפים
משולשים חופפים
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית

ריבוע - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים