ריבוע - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה ננסח את תכונות הריבוע במשפטים. הריבוע שייך למשפחת המקביליות והוא מקרה פרטי של מקבילית, מלבן ומעוין גם יחד.

רצוי לצפות בשיעור רק לאחר שעברתם על השיעורים המפרטים את התכונות ומשפטי הזיהוי של המקבילית, המלבן והמעוין.

בשיעור זה נגדיר את הריבוע במשפט תקני וכן נעבור על תכונותיו. נגדיר שריבוע הוא מרובע בעל ארבע צלעות שוות זו לזו ובעל ארבע זוויות ישרות. אלכסוניו של הריבוע חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וכן חוצים את זוויות הריבוע. לאחר מכן, נדגים את תכונות הריבוע על גבי שרטוט ונרשום את התכונות בכתיב מתמטי.

לבסוף, נתרגל את התכונות על שרטוטי ריבוע, ונראה כיצד למצוא זוויות וצלעות, כאשר כל מה שנתון לנו הוא הגדרת הריבוע.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;(x&nbsp;–&nbsp;p)<sup>2</sup></div> או הזזה אופקית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2
הוצאת גורם משותף
הוצאת גורם משותף

ריבוע - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים