ריבוע - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה ננסח את תכונות הריבוע במשפטים. הריבוע שייך למשפחת המקביליות והוא מקרה פרטי של מקבילית, מלבן ומעוין גם יחד.

רצוי לצפות בשיעור רק לאחר שעברתם על השיעורים המפרטים את התכונות ומשפטי הזיהוי של המקבילית, המלבן והמעוין.

בשיעור זה נגדיר את הריבוע במשפט תקני וכן נעבור על תכונותיו. נגדיר שריבוע הוא מרובע בעל ארבע צלעות שוות זו לזו ובעל ארבע זוויות ישרות. אלכסוניו של הריבוע חוצים זה את זה, מאונכים זה לזה וכן חוצים את זוויות הריבוע. לאחר מכן, נדגים את תכונות הריבוע על גבי שרטוט ונרשום את התכונות בכתיב מתמטי.

לבסוף, נתרגל את התכונות על שרטוטי ריבוע, ונראה כיצד למצוא זוויות וצלעות, כאשר כל מה שנתון לנו הוא הגדרת הריבוע.

שיעורים לצפייה בחינם

סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
זוויות צמודות
זוויות צמודות
הסתברות במקרים פשוטים
הסתברות במקרים פשוטים
משולשים חופפים
משולשים חופפים
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2

ריבוע - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים