פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בפתרון משוואות ממעלה שנייה באמצעות פירוק לגורמים. כלומר, בשיעור הזה אנו נשתמש בפירוק לגורמים על מנת לפתור משוואות ממעלה שנייה.

נסביר בשיעור כי כשאומרים מעלה (או סדר) של משוואה, מתכוונים לחזקה הגבוהה ביותר בה המשתנה מופיע. על כן משוואה ממעלה שנייה היא משוואה בה החזקה הגבוהה ביותר בה המשתנה מופיע היא 2.

לאחר מכן, נגדיר את השלבים לפתרון משוואות ממעלה שנייה באמצעות פירוק לגורמים. נתחיל בסידור המשוואה בתבנית ax2+bx+c=0, כך שבאגף אחד יש אפס. לאחר מכן, נבצע פירוק לגורמים על פי שלושת השלבים שלמדנו (הוצאת גורם משותף, נוסחאות כפל מקוצר, טרינום). לבסוף, נפתור את המשוואה לפי איפוס הגורמים. כל x שמאפס את אחד הגורמים מהווה פתרון של המשוואה.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים

פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים

טוען וידאו...