פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד לפתור משוואה ממעלה שנייה באמצעות נוסחת השורשים.

נציג את השלבים לפתרון משוואות ממעלה שנייה באמצעות נוסחת השורשים. ראשית עלינו לסדר את המשוואה בצורה ax^2+bx+c=0. השלב השני הוא זיהוי המקדמים a,b,c. לאחר שזיהינו את המקדמים יש להציב אותם בנוסחת השורשים אותה נלמד בשיעור.

אנו יכולים לקבל שני פתרונות, פתרון יחיד או אף פתרון. מספר הפתרונות של משוואה ריבועית תלוי בביטוי מתחת לשורש בנוסחת השורשים. אם התוצאה חיובית, יש שני פתרונות. אם התוצאה היא 0, יש פתרון יחיד. אם התוצאה שלילית, למשוואה אין פתרון.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה

פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים

טוען וידאו...