פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד אפשר למצוא את התכונות של פונקציה ריבועית המוצגת כמכפלה.

נסביר מהי הצגה של מכפלה, ונראה כיצד ניתן לזהות פונקציה ריבועית בהצגה זו על ידי מתן דוגמה. בדוגמה נראה את הגרף של הפונקציה ונחקור אותה על פי מאפייני פרבולה.

שיעורים לצפייה בחינם

הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים

פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים