שיעורים לצפייה בחינם

חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
תיאור ניסוי דו שלבי באמצעות דיאגרמת עץ
תיאור ניסוי דו שלבי באמצעות דיאגרמת עץ
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
טרפז
טרפז
מלבן - הגדרה ותכונות
מלבן - הגדרה ותכונות
מעוין - משפטי זיהוי
מעוין - משפטי זיהוי

פונקציה ריבועית - הצגה סטנדרטית

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים