שיעורים לצפייה בחינם

מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
פתרון משוואות מהצורה <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות מהצורה
ax2 + c = 0
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
משולש שווה שוקיים - תכונות
משולש שווה שוקיים - תכונות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
חקירת הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
חקירת הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית

טוען וידאו...

תרגול חינם מתמטיקה לכיתה ט'

אלגברה

 • חזקות עם מעריך שלם
  • הגדרת החזקה
   • 1.ExerciseAnswers/20180514-12054237הגדרת החזקה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • חוקי חזקות
   • כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-11050609כפל של חזקות עם בסיסים שווים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-11054434חילוק_של_חזקות_עם_בסיסים_שווים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חזקה בעלת מעריך שלילי
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-11051775חזקת בעלת מעריך שלילי.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • חזקה של מכפלה
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-12054652חזקה של מכפלה.png
     1
    • 2=1;
   • חזקה של מנה
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-12052286חזקה של מנה.png
     1
     2
    • 2=1;
   • חזקה של חזקה
    • 1.ExerciseAnswers/20180530-12052983חזקה_של_חזקה.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
  • כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
 • פירוק לגורמים: הפיכה של סכום למכפלה
  • הוצאת מינוס לפני סוגריים
  • מציאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15053992מציאת גורם משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • הוצאת גורם משותף
   • 1.ExerciseAnswers/20180523-15050503הוצאת_גורם_משותף.png
    1
    2
   • 2=1;
  • כפל מקוצר - הוכחת הנוסחה הראשונה
  • כפל מקוצר - הנוסחה הראשונה
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-18065478כפל_מקוצר_הנוסחה_השלישית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-11065737כפל מקוצר הנוסחה השנייה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • כפל מקוצר - הנוסחה השלישית
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-12064684כפל_מקוצר_הנוסחה_השלישית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • טרינום פשוט
   • 1.ExerciseAnswers/20180606-12065841טרינום.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פירוק לגורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20180607-110654382018-06-06_1252.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה
  • צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20190708-15070433שאלה_פישוט_צמצום_שברים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20190708-15074713שאלה_פתרון_משוואות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20190708-15070133שאלה_כפל_וחילוק.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
 • פתרון משוואות ממעלה שניה
  • פתרון משוואות מהצורה
   ax2 + c = 0
  • פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
   • 1.ExerciseAnswers/20190530-10050445תרגיל_שני.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
   • 1.ExerciseAnswers/20191006-13105118שאלה_נוסחת_שורשים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
 • חקירת פונקציה כללית מתוך גרף נתון
  • נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
  • תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
   • 1.ExerciseAnswers/20180409-12041184תחומי_חיוביות_ושליליות_של_פונקציה.png
    1
    2
   • 2=1;
 • הפונקציה הריבועית
  • פונקציה ריבועית - הצגה מוזזת
   • הפונקציה
    y = x2 + k
    או הזזה אנכית של
    y = x2
   • הפונקציה
    y = (x – p)2
    או הזזה אופקית של
    y = x2
   • הפונקציה
    y = ax2
   • שרטוט הפונקציה
    y = a(x - p)2 + k
   • חקירת הפונקציה
    y = a(x - p)2 + k
   • תכונות משותפות לכל הפרבולות
  • הפונקציה
   y = x2
   • 1.ExerciseAnswers/20191030-10103291פונקציה_ריבועית_שאלה_Y.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
  • פונקציה ריבועית - הצגה סטנדרטית
 • הסתברות
  • הסתברות במקרים פשוטים
  • משמעות ההסתברות
  • תיאור ניסוי דו שלבי באמצעות דיאגרמת עץ
  • חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
 • טכניקה אלגברית - חזרה
  • מתי מפשטים
  • משוואות מהצורה a•b•c=0
   • 1.ExerciseAnswers/20190701-11071046שאלה_אלגברה_פישוט_ביטויים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • כפל חילוק וצמצום ביטויים
   • 1.ExerciseAnswers/20180507-17055591כפל,_חילוק_וצמצום_ביטויים.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180530-14052863כפל חילוק וצמצום ביטויים.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
   • 1.ExerciseAnswers/20190530-10050830תרגיל_ראשון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • תחום הצבה
   • 1.ExerciseAnswers/20180508-17051868תחום_הצבה.png
    1
    2
   • 2.ExerciseAnswers/20180530-14054120תחום הצבה.png
    1
    2
    3
   • 3=1;
  • מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
  • משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה
   • 1.ExerciseAnswers/20180510-16050912משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מספר פתרונות של משוואות
   • 1.ExerciseAnswers/20180514-17051362מספר_פתרונות_של_משוואה.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
 • הפונקציה הקווית - חזרה
  • חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
  • ייצוגים שונים של פונקציה קווית
  • שרטוט גרף של פונקציה קווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180410-17042106שרטוט_גרף_פונקציה.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
   • 1.ExerciseAnswers/20180411-16042840מציאת משוואת ישר עפ גרף נתון.png
    1
    2
   • 2=1;
  • מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
  • מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
  • תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
   • 1.ExerciseAnswers/20190701-10072417שאלה_אלגברה_פונקציות.png
    1
    2
   • 2=1;
  • ייצוג תופעות באמצעות גרפים
  • מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
   • 1.ExerciseAnswers/20180416-17044793מציאת נקודות חיתוך בין שני ישרים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
   • 1.ExerciseAnswers/20180416-17040787פתרון_אי_שווינות_באמצעות_גרפים.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
   • 1.ExerciseAnswers/20180417-15043857חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף

גיאומטריה

 • כתיבה פורמאלית של הוכחה
  • הוכחה באמצעות טענה ונימוק
  • כלל המעבר
  • טענה וטענה הפוכה
   • 1.ExerciseAnswers/20180618-14064544טענה_הפוכה.png
    1
    2
   • 2=1;
 • משולשים
  • הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
  • סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-15041920סכום_שתי_צלעות_במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חפיפת משולשים
   • משולשים חופפים
   • משפט חפיפה צ.ז.צ
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-16063581משפט_חפיפה_צזצ.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משפט חפיפה ז.צ.ז
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-17060066משפט_חפיפה_זצז.png
     1
     2
    • 2=1;
   • משפט חפיפה צ.צ.צ
    • 1.ExerciseAnswers/20180613-17065819משפט_חפיפה_צצצ.png
     1
     2
    • 2=1;
  • דמיון משולשים
   • דמיון משולשים
    • 1.ExerciseAnswers/20180618-16065268דמיון משולשים.png
     1
     2
    • 2=1;
   • שטחים של משולשים דומים
    • 1.ExerciseAnswers/20180618-16064230שטחים של משולשים דומים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
    • 1.ExerciseAnswers/20180618-16062639הוכחת דמיון משולשים לפי זווית זווית.png
     1
     2
    • 2=1;
  • משולש שווה שוקיים
   • משולש שווה שוקיים - תכונות
   • משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
  • משולש ישר זווית
   • היכרות עם משולש ישר זווית
   • התיכון ליתר במשולש ישר זווית
    • 1.ExerciseAnswers/20180619-16060660תיכון_ליתר_במשולש_ישר_זווית.png
     1
     2
    • 2=1;
   • התיכון ליתר - משפט הפוך
   • משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
    • 1.ExerciseAnswers/20191030-10105796שאלה_משולשים_פיתגורס.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
 • מרובעים
  • מבוא למשפחת המרובעים
   • 1.ExerciseAnswers/20191030-11105086שאלה_מבוא_למשפחת_מרובעים.png
    1
    2
   • 2=1;
  • משפחת המקביליות
   • מקבילית - הגדרה ותכונות
   • מקבילית - משפטי זיהוי
   • מלבן - הגדרה ותכונות
   • מלבן - משפטי זיהוי
   • מעוין - הגדרה ותכונות
   • מעוין - משפטי זיהוי
   • ריבוע - הגדרה ותכונות
   • משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
  • שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
  • טרפז
   • שטח טרפז
 • זוויות
  • זוויות צמודות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17032004זוויות_צמודות.png
    1
    2
    3
   • 2.ExerciseAnswers/20180611-11061680זוויות_צמודות.png
    1
    2
   • 3=1;
  • זוויות קודקודיות
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17030650זוויות_קודקודיות.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • חוצה זווית
   • 1.ExerciseAnswers/20180328-17035260חוצה_זווית.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • סכום זוויות במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180402-14041573סכום זוויות במשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • זוויות בין מקבילים וחותך
   • סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
    • 1.ExerciseAnswers/20180402-10042160סוגי סוויות בין ישרים.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
   • זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
    • 1.ExerciseAnswers/20180402-12045998זוויות_בין_ישרים_מקבילים_וחותך.png
     1
     2
     3
    • 2.ExerciseAnswers/20180531-13052788זוויות בין שני ישרים מקבילים וחותך.png
     1
     2
     3
    • 3=1;
   • הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
    • 1.ExerciseAnswers/20180531-13055796הוכחת מקבילות של שני ישרים עפ זוויות.png
     1
     2
     3
    • 2=1;
  • סכום הזוויות הפנימיות במצולע
   • 1.ExerciseAnswers/20191030-10104268שאלה_זוויות_פנימיות_במצולע.png
    1
    2
    3
   • 2=1;
  • זווית חיצונית במשולש
   • 1.ExerciseAnswers/20180611-12062913זווית_חיצונית_למשולש.png
    1
    2
    3
   • 2=1;

תרגול מתמטיקה לכיתה ט

 • מבחן מפמ"ר כיתה ט 2011
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
 • מבחן מפמ"ר כיתה ט 2012
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
  • מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9

חדשות ועדכונים