סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נסכם את כל הדרכים בהן ניתן לפתור משוואה ממעלה שניה. כשאומרים מעלה (או סדר) של משוואה מתכוונים לחזקה הגבוהה ביותר בה המשתנה מופיע.

על מנת לפתור משוואה ממעלה שניה, קודם כל יש לפשט אותה ולהביאה לצורה הסטנדרטית.

ניתן לפתור משוואה זו במספר אופנים:

כאשר המשוואה מהצורה ax2+c=0 כלומר המקדם b שווה 0 נבודד את x2 ונוציא שורש.

כאשר המשוואה מהצורה ax2+bx=0 נוציא גורם משותף (איקס) ונאפס את הגורמים.

הסוג השלישי הוא כאשר כל המשוואה נתונה כלומר כל המקדמים שונים מ-0. במקרה כזה ננסה להוציא גורם משותף. במידה ולא ניתן להוציא גורם משותף ננסה להפעיל את נוסחאות הכפל המקוצר ולבסוף במידה ולא הצלחנו נעבור לטרינום.

ניתן להשתמש גם בנוסחת השורשים שעובדת בכל משוואה ריבועית. כל שעלינו לעשות הוא להציב את המקדמים a,b,c בנוסחת השורשים ולחשב.

שיעורים לצפייה בחינם

סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
כפל מקוצר - הנוסחה הראשונה
כפל מקוצר - הנוסחה הראשונה
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית

סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים