סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נערוך סיכום על חיתוך, אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף.

בשיעור נראה דוגמה המסכמת את הקשר שבין הפתרון האלגברי לבין המשמעות הגרפית. נשרטט סקיצה של שני ישרים, נמצא את נקודת החיתוך של הפונקציות עם הצירים, את נקודת החיתוך בין שתי הפונקציות, את התחום בה פונקציה אחת גדולה מהשנייה ואת השטחים הכלואים בין הפונקציות לבין הצירים.

שיעורים לצפייה בחינם

פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
מקבילית - הגדרה ותכונות
מקבילית - הגדרה ותכונות
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה

סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים