נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בנקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים.

בשיעור נלמד כי כשאנו אומרים נקודות חיתוך עם הצירים אנו מתכוונים לנקודות חיתוך עם ציר ה-x ונקודות חיתוך עם ציר ה-y. במילים אחרות, מדובר על נקודת המפגש של גרף הפונקציה עם ציר ה-x וציר ה-y. נקודה הנמצאת על ציר ה-y, שיעור ה-x שלה הוא תמיד אפס. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-y. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-y נציב x=0 במשוואת הפונקציה.

באופן דומה, נקודה הנמצאת על ציר ה-x, שיעור ה-y שלה הוא תמיד 0. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-x. נקודות אלו נקראות גם נקודות האפס של הפונקציה. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x נציב y=0 במשוואת הפונקציה.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
פתרון משוואות מהצורה <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות מהצורה
ax2 + c = 0
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
מלבן - משפטי זיהוי
מלבן - משפטי זיהוי
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים