נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בנקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים.

בשיעור נלמד כי כשאנו אומרים נקודות חיתוך עם הצירים אנו מתכוונים לנקודות חיתוך עם ציר ה-x ונקודות חיתוך עם ציר ה-y. במילים אחרות, מדובר על נקודת המפגש של גרף הפונקציה עם ציר ה-x וציר ה-y. נקודה הנמצאת על ציר ה-y, שיעור ה-x שלה הוא תמיד אפס. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-y. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-y נציב x=0 במשוואת הפונקציה.

באופן דומה, נקודה הנמצאת על ציר ה-x, שיעור ה-y שלה הוא תמיד 0. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-x. נקודות אלו נקראות גם נקודות האפס של הפונקציה. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x נציב y=0 במשוואת הפונקציה.

שיעורים לצפייה בחינם

סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה
משוואות עם ביטוי אלגברי במכנה
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
תחום הצבה
תחום הצבה
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים