נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בנקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים.

בשיעור נלמד כי כשאנו אומרים נקודות חיתוך עם הצירים אנו מתכוונים לנקודות חיתוך עם ציר ה-x ונקודות חיתוך עם ציר ה-y. במילים אחרות, מדובר על נקודת המפגש של גרף הפונקציה עם ציר ה-x וציר ה-y. נקודה הנמצאת על ציר ה-y, שיעור ה-x שלה הוא תמיד אפס. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-y. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-y נציב x=0 במשוואת הפונקציה.

באופן דומה, נקודה הנמצאת על ציר ה-x, שיעור ה-y שלה הוא תמיד 0. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-x. נקודות אלו נקראות גם נקודות האפס של הפונקציה. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x נציב y=0 במשוואת הפונקציה.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה של מנה
חזקה של מנה
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
מלבן - משפטי זיהוי
מלבן - משפטי זיהוי
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים