נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נעסוק בנקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים.

בשיעור נלמד כי כשאנו אומרים נקודות חיתוך עם הצירים אנו מתכוונים לנקודות חיתוך עם ציר ה-x ונקודות חיתוך עם ציר ה-y. במילים אחרות, מדובר על נקודת המפגש של גרף הפונקציה עם ציר ה-x וציר ה-y. נקודה הנמצאת על ציר ה-y, שיעור ה-x שלה הוא תמיד אפס. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-y. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-y נציב x=0 במשוואת הפונקציה.

באופן דומה, נקודה הנמצאת על ציר ה-x, שיעור ה-y שלה הוא תמיד 0. נלמד כיצד מוצגת נקודת חיתוך עם ציר ה-x. נקודות אלו נקראות גם נקודות האפס של הפונקציה. כדי למצוא את נקודות החיתוך עם ציר ה-x נציב y=0 במשוואת הפונקציה.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים