משפט פיתגורס - משמעות אלגברית > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נדבר על המשמעות האלגברית של משפט פיתגורס (a2+b2=c2), כלומר על הקשר האלגברי הקיים בין הצלעות במשולש ישר זווית.

משפט פיתגורס מתקיים אך ורק במשולש ישר זווית. בעזרת משפט פיתגורס, נראה כיצד נוכל תמיד למצוא את אורך הצלע השלישית במשולש ישר זווית בו נתונים לנו אורכי שתי הצלעות האחרות.

שיעורים לצפייה בחינם

חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים

משפט פיתגורס - משמעות אלגברית

טוען וידאו...