משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נרכז בטבלה אחת את תכונות כל בני משפחת המקביליות.

בשיעור זה נציג את תכונות המקבילית, המלבן, המעוין והריבוע. נגדיר כל אחת מהצורות במילים ונסביר. כמו כן, נציג הגדרה מתמטית לכל צורה, ונמנה את רשימת התכונות של כל צורה. נרכז את המידע הכולל של תכונות בני משפחת המקביליות בטבלה אחת.

שיעורים לצפייה בחינם

היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;(x&nbsp;–&nbsp;p)<sup>2</sup></div> או הזזה אופקית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2
משפט חפיפה צ.ז.צ
משפט חפיפה צ.ז.צ
הוכחה באמצעות טענה ונימוק
הוכחה באמצעות טענה ונימוק
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2

משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים