משמעות ההסתברות > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה מהי המשמעות של הסתברות.

נראה שכדי לחשב מה ההסתברות שמאורע מסוים יקרה יש לחשב איזה חלק מהווה המאורע מתוך כלל התוצאות האפשריות. נסביר בשיעור מהם הערכים האפשריים של הסתברות, ומה המשמעות של הערכים השונים.

נסביר גם כי ההסתברות לא מנבאת מה יקרה אם, למשל, נזרוק קובייה מספר קטן של פעמים. ככל שמספר הפעמים רב יותר, ההסתברות תנבא בצורה טובה יותר את מספר הפעמים שכל תוצאה תתקבל בפועל.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה

משמעות ההסתברות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים