משולש שווה שוקיים - תכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה אנחנו נכיר את התכונות שמאפיינות משולש שווה שוקיים.

נראה בשיעור שכשאנחנו מורידים מזווית הראש תיכון, נוצרים שני משולשים ישרי זווית חופפים. מכך אנחנו יכולים להסיק כמה תכונות על המשולש הגדול: זוויות הבסיס שלו שוות, והתיכון שהורדנו למעשה מתלכד עם הגובה (קו המאונך לבסיס) ועם חוצה זווית הראש (ישר המחלק את זווית הראש לשתי זוויות שוות).

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
מלבן - משפטי זיהוי
מלבן - משפטי זיהוי
טרפז
טרפז
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4

משולש שווה שוקיים - תכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים