משולש שווה שוקיים - תכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה אנחנו נכיר את התכונות שמאפיינות משולש שווה שוקיים.

נראה בשיעור שכשאנחנו מורידים מזווית הראש תיכון, נוצרים שני משולשים ישרי זווית חופפים. מכך אנחנו יכולים להסיק כמה תכונות על המשולש הגדול: זוויות הבסיס שלו שוות, והתיכון שהורדנו למעשה מתלכד עם הגובה (קו המאונך לבסיס) ועם חוצה זווית הראש (ישר המחלק את זווית הראש לשתי זוויות שוות).

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
דמיון משולשים
דמיון משולשים
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
תחום הצבה
תחום הצבה

משולש שווה שוקיים - תכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים