משולש שווה שוקיים - תכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה אנחנו נכיר את התכונות שמאפיינות משולש שווה שוקיים.

נראה בשיעור שכשאנחנו מורידים מזווית הראש תיכון, נוצרים שני משולשים ישרי זווית חופפים. מכך אנחנו יכולים להסיק כמה תכונות על המשולש הגדול: זוויות הבסיס שלו שוות, והתיכון שהורדנו למעשה מתלכד עם הגובה (קו המאונך לבסיס) ועם חוצה זווית הראש (ישר המחלק את זווית הראש לשתי זוויות שוות).

שיעורים לצפייה בחינם

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
טרינום פשוט
טרינום פשוט
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
כפל מקוצר - הוכחת הנוסחה הראשונה
כפל מקוצר - הוכחת הנוסחה הראשונה
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי

משולש שווה שוקיים - תכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים