משולשים חופפים > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על משולשים חופפים.

ראשית נלמד כיצד מסמנים חפיפה בכתיב מתמטי ונכיר מושגים שקשורים לחפיפה. בנוסף, נגדיר צורות חופפות ונראה דוגמאות מצוירות של צורות חופפות. כמו כן, נציג את סימון החפיפה בכתיב מתמטי.

לאחר מכן, ניתן הגדרה ודוגמה למשולשים חופפים, על ידי מתן הגדרה והסבר לצלעות מתאימות, ומתן הגדרה והסבר לזוויות מתאימות.

נראה גם איך לכתוב בכתיב מתמטי ששני משולשים חופפים, ונפתור דוגמאות למציאת משולשים חופפים.

שיעורים לצפייה בחינם

משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
חזקה של חזקה
חזקה של חזקה
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית
סכום שתי צלעות במשולש גדול מהצלע השלישית

משולשים חופפים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים