מקבילית - משפטי זיהוי > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד להוכיח שמרובע מסוים הוא מקבילית.

נלמד בשיעור את 5 התכונות של המקבילית: שני זוגות של צלעות מקבילות, שני זוגות של צלעות שוות, שני זוגות של זוויות נגדיות שוות, האלכסונים חוצים זה את זה וסכום כל 2 זוויות סמוכות הוא 180 מעלות.

על מנת להוכיח שמרובע הוא מקבילית, נראה כי מספיק להוכיח שרק אחת מהתכונות מתקיימת. קיים משפט זיהוי נוסף והוא שכל מרובע בעל זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית, וגם אותו נציג.

שיעורים לצפייה בחינם

הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי

מקבילית - משפטי זיהוי

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים