מקבילית - משפטי זיהוי > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד להוכיח שמרובע מסוים הוא מקבילית.

נלמד בשיעור את 5 התכונות של המקבילית: שני זוגות של צלעות מקבילות, שני זוגות של צלעות שוות, שני זוגות של זוויות נגדיות שוות, האלכסונים חוצים זה את זה וסכום כל 2 זוויות סמוכות הוא 180 מעלות.

על מנת להוכיח שמרובע הוא מקבילית, נראה כי מספיק להוכיח שרק אחת מהתכונות מתקיימת. קיים משפט זיהוי נוסף והוא שכל מרובע בעל זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית, וגם אותו נציג.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
הוצאת גורם משותף
הוצאת גורם משותף
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3
כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים

מקבילית - משפטי זיהוי

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים