מקבילית - משפטי זיהוי > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד להוכיח שמרובע מסוים הוא מקבילית.

נלמד בשיעור את 5 התכונות של המקבילית: שני זוגות של צלעות מקבילות, שני זוגות של צלעות שוות, שני זוגות של זוויות נגדיות שוות, האלכסונים חוצים זה את זה וסכום כל 2 זוויות סמוכות הוא 180 מעלות.

על מנת להוכיח שמרובע הוא מקבילית, נראה כי מספיק להוכיח שרק אחת מהתכונות מתקיימת. קיים משפט זיהוי נוסף והוא שכל מרובע בעל זוג צלעות מקבילות ושוות הוא מקבילית, וגם אותו נציג.

שיעורים לצפייה בחינם

זוויות צמודות
זוויות צמודות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
כפל מקוצר - הוכחת הנוסחה הראשונה
כפל מקוצר - הוכחת הנוסחה הראשונה
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
כלל המעבר
כלל המעבר

מקבילית - משפטי זיהוי

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים