מעוין - משפטי זיהוי > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד להוכיח שמרובע מסוים הוא מעוין.

ראשית נגדיר שמעוין הוא מרובע שכל צלעותיו שוות זו לזו. נראה כי תכונותיו כוללות שני זוגות של צלעות מקבילות, צלעותיו שוות זו לזו, והאלכסונים במעוין מאונכים זה לזה וחוצים את זוויות המעוין.

לאחר מכן נלמד מהם משפטי הזיהוי או ההוכחה של המעוין. כלומר, אילו תכונות יש להוכיח כדי לדעת ללא ספק שהמרובע שלפנינו הוא מעוין. אלו הם משפטי הזיהוי:

לבסוף, נדגים נושא זה באמצעות שאלה.

שיעורים לצפייה בחינם

מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה של מנה
חזקה של מנה
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף
כלל המעבר
כלל המעבר

מעוין - משפטי זיהוי

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים