שיעורים לצפייה בחינם

משולשים חופפים
משולשים חופפים
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;(x&nbsp;–&nbsp;p)<sup>2</sup></div> או הזזה אופקית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
טרפז
טרפז

מלבן - משפטי זיהוי

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים