שיעורים לצפייה בחינם

כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
תיאור ניסוי דו שלבי באמצעות דיאגרמת עץ
תיאור ניסוי דו שלבי באמצעות דיאגרמת עץ
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות

מלבן - משפטי זיהוי

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים