מלבן - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על תכנות המלבן.

בשיעור נראה מדוע משפחת המלבנים מוכלת במשפחת המקביליות. כלומר, מלבן הוא סוג של מקבילית. נציג את תכונות המלבן, ונראה שבנוסף לתכונות המקבילית, למלבן יש 4 זוויות ישרות. בנוסף, במלבן האלכסונים שווים זה לזה ולא רק חוצים זה את זה.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

מלבן - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...