מלבן - הגדרה ותכונות > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על תכנות המלבן.

בשיעור נראה מדוע משפחת המלבנים מוכלת במשפחת המקביליות. כלומר, מלבן הוא סוג של מקבילית. נציג את תכונות המלבן, ונראה שבנוסף לתכונות המקבילית, למלבן יש 4 זוויות ישרות. בנוסף, במלבן האלכסונים שווים זה לזה ולא רק חוצים זה את זה.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

מלבן - הגדרה ותכונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים