שיעורים לצפייה בחינם

מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
מבוא למשפחת המרובעים
מבוא למשפחת המרובעים
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים