שיעורים לצפייה בחינם

תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 2
מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
סכום זוויות במשולש
סכום זוויות במשולש

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים