שיעורים לצפייה בחינם

מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
הוצאת גורם משותף
הוצאת גורם משותף
כפל חילוק וצמצום ביטויים
כפל חילוק וצמצום ביטויים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
חזקה של מנה
חזקה של מנה

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 9

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים