שיעורים לצפייה בחינם

פונקציה ריבועית - הצגה סטנדרטית
פונקציה ריבועית - הצגה סטנדרטית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
ריבוע - הגדרה ותכונות
ריבוע - הגדרה ותכונות
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הסתברות במקרים פשוטים
הסתברות במקרים פשוטים
משולש שווה שוקיים - תכונות
משולש שווה שוקיים - תכונות
שרטוט הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים