שיעורים לצפייה בחינם

כפל חילוק וצמצום ביטויים
כפל חילוק וצמצום ביטויים
מעוין - משפטי זיהוי
מעוין - משפטי זיהוי
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
תחום הצבה
תחום הצבה
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
פירוק לגורמים
פירוק לגורמים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 8

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים