שיעורים לצפייה בחינם

פירוק לגורמים
פירוק לגורמים
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
טרפז
טרפז

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים