שיעורים לצפייה בחינם

מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
מעוין - משפטי זיהוי
מעוין - משפטי זיהוי
סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים