שיעורים לצפייה בחינם

הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים
חזקה של חזקה
חזקה של חזקה
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
זוויות קודקודיות
זוויות קודקודיות
דמיון משולשים
דמיון משולשים
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
ייצוגים שונים של פונקציה קווית

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים