שיעורים לצפייה בחינם

צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
שרטוט הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k
מספר פתרונות של משוואות
מספר פתרונות של משוואות
כפל מקוצר - הנוסחה הראשונה
כפל מקוצר - הנוסחה הראשונה

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים