שיעורים לצפייה בחינם

שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
תחום הצבה
תחום הצבה
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;(x&nbsp;–&nbsp;p)<sup>2</sup></div> או הזזה אופקית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 7
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים