שיעורים לצפייה בחינם

דמיון משולשים
דמיון משולשים
משפט חפיפה צ.ז.צ
משפט חפיפה צ.ז.צ
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
משולש שווה שוקיים - תכונות
משולש שווה שוקיים - תכונות
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים