שיעורים לצפייה בחינם

סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
שרטוט הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k
טרפז
טרפז
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
כפל מקוצר - הנוסחה השלישית
כפל מקוצר - הנוסחה השלישית
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים