שיעורים לצפייה בחינם

מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות
שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
שטח של מרובע שאלכסוניו מאונכים
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
חזקה של מנה
חזקה של מנה
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
זויות בין שני ישרים מקבילים וחותך
דמיון משולשים
דמיון משולשים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים

מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים