שיעורים לצפייה בחינם

פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
משפט חפיפה צ.ז.צ
משפט חפיפה צ.ז.צ
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים