שיעורים לצפייה בחינם

טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>  או הזזה אנכית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
פירוק לגורמים
פירוק לגורמים

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים