שיעורים לצפייה בחינם

נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
הסתברות במקרים פשוטים
הסתברות במקרים פשוטים
טרינום פשוט
טרינום פשוט
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
חישוב שטחים הנוצרים בין גרפים
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים