שיעורים לצפייה בחינם

משולשים חופפים
משולשים חופפים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות
מלבן - משפטי זיהוי
מלבן - משפטי זיהוי
חזקה של מנה
חזקה של מנה
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים