שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 9
חזקה של מנה
חזקה של מנה
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
חקירת הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
חקירת הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים