שיעורים לצפייה בחינם

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>  או הזזה אנכית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2
משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0
זוויות קודקודיות
זוויות קודקודיות

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים