שיעורים לצפייה בחינם

כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים
מספר פתרונות של משוואות
מספר פתרונות של משוואות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 3

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים