שיעורים לצפייה בחינם

חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות נוסחת השורשים
דמיון משולשים
דמיון משולשים
כלל המעבר
כלל המעבר
משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
משפט חפיפה צ.צ.צ
משפט חפיפה צ.צ.צ

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים