שיעורים לצפייה בחינם

הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
כלל המעבר
כלל המעבר
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים