כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כתיב מדעי של מספרים קטנים. כלומר, כיצד ניתן לתאר מספרים מאד קטנים בכתיבה מקוצרת.

בתחומי המדע השונים אנו נתקלים לעיתים במספרים מאד קטנים. כתיב מדעי הוא כתיב חזקות. בשיעור נלמד על כתיב זה, ונראה שכאשר החזקה חיובית, מזיזים את הנקודה העשרונית ימינה, וכאשר החזקה שלילית, מזיזים את הנקודה שמאלה. נציג דוגמאות בשיעור לכתיב מדעי של מספרים קטנים ונסביר אותן.

שיעורים לצפייה בחינם

משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
מציאת משוואת ישר על פי נקודה ושיפוע
משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה

כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים