כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כתיב מדעי של מספרים קטנים. כלומר, כיצד ניתן לתאר מספרים מאד קטנים בכתיבה מקוצרת.

בתחומי המדע השונים אנו נתקלים לעיתים במספרים מאד קטנים. כתיב מדעי הוא כתיב חזקות. בשיעור נלמד על כתיב זה, ונראה שכאשר החזקה חיובית, מזיזים את הנקודה העשרונית ימינה, וכאשר החזקה שלילית, מזיזים את הנקודה שמאלה. נציג דוגמאות בשיעור לכתיב מדעי של מספרים קטנים ונסביר אותן.

שיעורים לצפייה בחינם

מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
מציאת מכנה משותף של ביטויים אלגבריים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
סכום זויות חיצוניות במצולע קמור
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>  או הזזה אנכית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות

כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים