כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה כיצד ניתן להיעזר בפירוק לגורמים בעת כפל וחילוק שברים.

נזכיר כי ניתן לצמצם ביטויים רק אם הם כולם רשומים כמכפלות. נסביר בשיעור שבכל פעם שיש כפל בין שברים, עלינו לנסות לפרק לגורמים ולצמצם ורק לאחר מכן לבצע את המכפלה. נראה שניתן לפרק לגורמים בשלושה אופנים: הוצאת גורם משותף, טרינום ונוסחאות כפל המקוצר. נציג את הדרכים השונות ונדגים אותן.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי

כפל וחילוק שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים

טוען וידאו...