כלל המעבר > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד את משמעות כלל המעבר.

נראה כיצד הסקת שוויון שלישי משני שוויונות שונים, עוזר להסביר כיצד עוברים משוויון אחד לשוויון אחר. לאחר מכן, נשתמש בטבלה של טענה ונימוק כדי להסביר כיצד עברנו משני שוויונות לשוויון שלישי, ונלמד כיצד לכתוב בטבלה באופן פורמלי את השימוש בכלל המעבר.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 4
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
הוכחת מקבילות של שני ישרים על פי זוויות
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
מקבילית - הגדרה ותכונות
מקבילית - הגדרה ותכונות
משולשים חופפים
משולשים חופפים
התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך
מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות

כלל המעבר

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים