יצוג תופעות באמצעות גרפים > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נראה כיצד אנו יכולים ללמוד על תופעות מתוך גרפים המתארים אותם.

נראה שלנקודות שעל הגרף יש משמעות סיפורית. נעסוק בדוגמה ספציפית על שתי מעליות בבניין רב קומות, ונראה גרף המתאר את גובה כל אחת מהמעליות כפי שנמדד בפרק זמן של 10 שניות.

בשיעור נבין את משמעות הסיפור של כל נקודה על הגרף ונראה כיצד ניתן למצוא את משוואת הישר מהגרף.

שיעורים לצפייה בחינם

הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
זוויות צמודות
זוויות צמודות
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
התיכון ליתר במשולש ישר זווית
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5

ייצוג תופעות באמצעות גרפים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים