y = a(x-p)2 + k חקירת הפונקציה y = a(x-p)2 + k > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד כיצד חוקרים את הפונקציה y = a(x-p)2 + k.

בשיעור נלמד כי חקירת הפונקציה בנויה משני דברים: האחד הוא לדעת כיצד לשרטט את הפונקציה והשני הוא למצוא את המאפיינים של הפונקציה. נראה כיצד ניתן לדעת מהם המאפיינים של הפונקציה על פי שרטוט הפונקציה.

ראשית, נסביר בשיעור מהי המשמעות של מאפייני פונקציה ומה הם כוללים. לאחר מכן, נראה כיצד למצוא את מאפייני הפונקציה השונים לפי השרטוט של הפונקציה, ונסביר על ידי פתרון שאלה לדוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
משולשים חופפים
משולשים חופפים
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית

חקירת הפונקציה
y = a(x - p)2 + k

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים