התיכון ליתר - משפט הפוך > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על המשפט ההפוך של התיכון ליתר במשולש ישר זווית.

המשפט הישר אומר כך: אם משולש הוא משולש ישר זווית אז התיכון ליתר שווה למחצית היתר.

בשיעור זה נציג את המשפט ההפוך של תיכון ליתר, המדבר גם הוא על הקשר בין התיכון לצלע שהוא חוצה.

לאחר שנציג את המשפט, נוכיח את המשפט ההפוך, וניתן דוגמאות שונות לשימוש במשפט.

שיעורים לצפייה בחינם

כפל מקוצר - הנוסחה השלישית
כפל מקוצר - הנוסחה השלישית
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
חזקה של חזקה
חזקה של חזקה
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
פישוט ביטויים ופתרון משוואות עם מכנה מספרי
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציות

התיכון ליתר - משפט הפוך

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים