התיכון ליתר - משפט הפוך > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ח'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על המשפט ההפוך של התיכון ליתר במשולש ישר זווית.

המשפט הישר אומר כך: אם משולש הוא משולש ישר זווית אז התיכון ליתר שווה למחצית היתר.

בשיעור זה נציג את המשפט ההפוך של תיכון ליתר, המדבר גם הוא על הקשר בין התיכון לצלע שהוא חוצה.

לאחר שנציג את המשפט, נוכיח את המשפט ההפוך, וניתן דוגמאות שונות לשימוש במשפט.

שיעורים לצפייה בחינם

הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
משפט חפיפה ז.צ.ז
משפט חפיפה ז.צ.ז
תכונות משותפות לכל הפרבולות
תכונות משותפות לכל הפרבולות
משפט חפיפה צ.ז.צ
משפט חפיפה צ.ז.צ
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות

התיכון ליתר - משפט הפוך

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים