שיעורים לצפייה בחינם

הוצאת מינוס לפני סוגריים
הוצאת מינוס לפני סוגריים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מציאת נקודת חיתוך בין שני ישרים
מקבילית - הגדרה ותכונות
מקבילית - הגדרה ותכונות
התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
משולש שווה שוקיים - משפטי זיהוי
חזקה של מנה
חזקה של מנה
טרפז
טרפז

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים