שיעורים לצפייה בחינם

משמעות ההסתברות
משמעות ההסתברות
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
ייצוגים שונים של פונקציה קווית
שרטוט הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k
ריבוע - הגדרה ותכונות
ריבוע - הגדרה ותכונות
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
משפחת המקביליות - סיכום תכונות בטבלה
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך
סוגי הזויות הנוצרות בין שני ישרים וחותך

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים