שיעורים לצפייה בחינם

תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
תחומי חיוביות ושליליות של פונקציה קווית
משפט חפיפה צ.צ.צ
משפט חפיפה צ.צ.צ
משולשים חופפים
משולשים חופפים
פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
שרטוט גרף של פונקציה קווית
שרטוט גרף של פונקציה קווית
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 7

השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים