הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש > גיאומטריה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נלמד על הקשר בין שלוש הצלעות לשלוש הזוויות בכל משולש.

נתחיל בתזכורת מהו משולש. לאחר מכן, נדון בקשר בין גודל הצלעות במשולש לבין גודל הזוויות שנמצאות מולן. נראה שבכל משולש, מול הצלע הגדולה נמצאת הזווית הגדולה, מול הצלע הבינונית נמצאת הזווית הבינונית, ומול הצלע הקטנה נמצאת הזווית הקטנה.

נלמד את משפט הישר שאומר שבמשולש מול הצלע הגדולה נמצאת הזווית הגדולה יותר, ואת המשפט ההפוך לו.

לאחר מכן נתרגל כיצד לרשום את היחס בין הגדלים של הזוויות ושל הצלעות במשולשים שונים, על ידי הצגת דוגמאות ופתירתן.

שיעורים לצפייה בחינם

פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות ממעלה שניה באמצעות פירוק לגורמים
מקבילית - משפטי זיהוי
מקבילית - משפטי זיהוי
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;ax<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = ax2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 8
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
משפט פיתגורס - משמעות אלגברית
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות
השפעת תחום ההצבה על מספר הפתרונות

הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים