הפונקציה y = (x – p)2 או הזזה אופקית של y = x2 > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נחקור את הפונקציה y=(x-p)2 ונכיר את המאפיינים שלה.

הפונקציה הזו היא מהצורה של פונקציה ריבועית. נזכיר בשיעור כי הגרף של הפונקציה הריבועית הוא בעל שיפוע משתנה וקוראים לו פרבולה. נראה כיצד ניתן לשרטט גרף של פונקציה מהצורה הזו, על ידי הכנת טבלה מספרית כדי למצוא כמות מספקת של נקודות.

נראה גם כי גרף הפונקציה יזוז ימינה או שמאלה בצורה אופקית, כתלות בפרמטר p. כאשר הפרמטר p > 0 הגרף יזוז ימינה וכאשר p < 0 הגרף יזוז שמאלה.

שיעורים לצפייה בחינם

פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
פונקציה ריבועית - הצגה של מכפלה
סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
סיכום - אי שוויונות ושטחים באמצעות גרף
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
פתרון משוואות מהצורה <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות מהצורה
ax2 + c = 0
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
כפל מקוצר - הנוסחה השנייה
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים
צמצום שברים אלגבריים לאחר פירוק לגורמים

הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים