הפונקציה y = (x – p)2 או הזזה אופקית של y = x2 > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נחקור את הפונקציה y=(x-p)2 ונכיר את המאפיינים שלה.

הפונקציה הזו היא מהצורה של פונקציה ריבועית. נזכיר בשיעור כי הגרף של הפונקציה הריבועית הוא בעל שיפוע משתנה וקוראים לו פרבולה. נראה כיצד ניתן לשרטט גרף של פונקציה מהצורה הזו, על ידי הכנת טבלה מספרית כדי למצוא כמות מספקת של נקודות.

נראה גם כי גרף הפונקציה יזוז ימינה או שמאלה בצורה אופקית, כתלות בפרמטר p. כאשר הפרמטר p > 0 הגרף יזוז ימינה וכאשר p < 0 הגרף יזוז שמאלה.

שיעורים לצפייה בחינם

מקבילית - הגדרה ותכונות
מקבילית - הגדרה ותכונות
מציאת גורם משותף
מציאת גורם משותף
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 5
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
ייצוג תופעות באמצעות גרפים
פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
פתרון אי שוויונות באמצעות גרפים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 6

הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים