הפונקציה y = (x – p)2 או הזזה אופקית של y = x2 > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור זה נחקור את הפונקציה y=(x-p)2 ונכיר את המאפיינים שלה.

הפונקציה הזו היא מהצורה של פונקציה ריבועית. נזכיר בשיעור כי הגרף של הפונקציה הריבועית הוא בעל שיפוע משתנה וקוראים לו פרבולה. נראה כיצד ניתן לשרטט גרף של פונקציה מהצורה הזו, על ידי הכנת טבלה מספרית כדי למצוא כמות מספקת של נקודות.

נראה גם כי גרף הפונקציה יזוז ימינה או שמאלה בצורה אופקית, כתלות בפרמטר p. כאשר הפרמטר p > 0 הגרף יזוז ימינה וכאשר p < 0 הגרף יזוז שמאלה.

שיעורים לצפייה בחינם

סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 1
זוויות קודקודיות
זוויות קודקודיות
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
הוכחת דמיון משולשים לפי זוויות זווית
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות
מציאת משוואת ישר על פי שתי נקודות

הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים