הפונקציה y = x2 + k או הזזה אנכית של y = x2 > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה ועוד קבוע שהם למעשה הזזה אנכית של פונקציה ריבועית.

נראה שהכרת התכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה, תוביל אותנו להסקת מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר.

נעסוק בשיעור בפונקציה ריבועית פשוטה, ונדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד. נסביר כל מושג ונדגים אותו.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מוסיפים לפונקציה הריבועית הפשוטה קבוע כלשהו, ונציג דוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים

הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים