הפונקציה y = x2 + k או הזזה אנכית של y = x2 > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה ועוד קבוע שהם למעשה הזזה אנכית של פונקציה ריבועית.

נראה שהכרת התכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה, תוביל אותנו להסקת מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר.

נעסוק בשיעור בפונקציה ריבועית פשוטה, ונדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד. נסביר כל מושג ונדגים אותו.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מוסיפים לפונקציה הריבועית הפשוטה קבוע כלשהו, ונציג דוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

פתרון משוואות מהצורה <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות מהצורה
ax2 + c = 0
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
נקודות חיתוך של פונקציה עם הצירים
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
חישוב הסתברויות באמצעות דיאגרמת עץ
משוואות מהצורה a•b•c=0
משוואות מהצורה a•b•c=0
שרטוט הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;a(x&nbsp;-&nbsp;p)<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>
שרטוט הפונקציה
y = a(x - p)2 + k
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 2
פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים
פתרון משוואות עם מכנים באמצעות פירוק לגורמים

הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים