הפונקציה y = x2 + k או הזזה אנכית של y = x2 > אלגברה > מתמטיקה

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה ועוד קבוע שהם למעשה הזזה אנכית של פונקציה ריבועית.

נראה שהכרת התכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה, תוביל אותנו להסקת מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר.

נעסוק בשיעור בפונקציה ריבועית פשוטה, ונדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד. נסביר כל מושג ונדגים אותו.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מוסיפים לפונקציה הריבועית הפשוטה קבוע כלשהו, ונציג דוגמה.

שיעורים לצפייה בחינם

חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
חישוב שיפוע לפי שתי נקודות
כלל המעבר
כלל המעבר
מתי מפשטים
מתי מפשטים
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
כתיב מדעי של מספרים קטנים - חזקות שליליות
משפט חפיפה צ.ז.צ
משפט חפיפה צ.ז.צ
טענה וטענה הפוכה
טענה וטענה הפוכה
משולש שווה שוקיים - תכונות
משולש שווה שוקיים - תכונות

הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים