הפונקציה y = ax2 > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה כפול קבוע.

ראשית, ניזכר בתכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה ונסיק מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר. בשיעור זה נדון בפונקציה ריבועית פשוטה, נדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מכפילים את הפונקציה הריבועית הפשוטה בקבוע כלשהו (שברים, שלמים, מספרים חיובים ושלילים), ונציג דוגמאות.

שיעורים לצפייה בחינם

כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
כתיב מדעי של מספרים גדולים - חזקות חיוביות
פירוק לגורמים
פירוק לגורמים
מקבילית - הגדרה ותכונות
מקבילית - הגדרה ותכונות
חוצה זווית
חוצה זווית
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;(x&nbsp;–&nbsp;p)<sup>2</sup></div> או הזזה אופקית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2
משפט חפיפה צ.ז.צ
משפט חפיפה צ.ז.צ
היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית

הפונקציה
y = ax2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים