הפונקציה y = ax2 > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה כפול קבוע.

ראשית, ניזכר בתכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה ונסיק מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר. בשיעור זה נדון בפונקציה ריבועית פשוטה, נדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מכפילים את הפונקציה הריבועית הפשוטה בקבוע כלשהו (שברים, שלמים, מספרים חיובים ושלילים), ונציג דוגמאות.

שיעורים לצפייה בחינם

היכרות עם משולש ישר זווית
היכרות עם משולש ישר זווית
מבוא למשפחת המרובעים
מבוא למשפחת המרובעים
פונקציה ריבועית - הצגה סטנדרטית
פונקציה ריבועית - הצגה סטנדרטית
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
סיכום כל דרכי הפתרון של משוואות ממעלה שניה
מעוין - הגדרה ותכונות
מעוין - הגדרה ותכונות
חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
התיכון ליתר - משפט הפוך
התיכון ליתר - משפט הפוך

הפונקציה
y = ax2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים