הפונקציה y = ax2 > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה כפול קבוע.

ראשית, ניזכר בתכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה ונסיק מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר. בשיעור זה נדון בפונקציה ריבועית פשוטה, נדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מכפילים את הפונקציה הריבועית הפשוטה בקבוע כלשהו (שברים, שלמים, מספרים חיובים ושלילים), ונציג דוגמאות.

שיעורים לצפייה בחינם

הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
הקשר בין הצלעות לזוויות במשולש
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 6
פתרון משוואות מהצורה <div class="ltr inline">ax<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;c&nbsp;=&nbsp;0</div>
פתרון משוואות מהצורה
ax2 + c = 0
משפט חפיפה צ.צ.צ
משפט חפיפה צ.צ.צ
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 4
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון
מציאת משוואת ישר על פי גרף נתון

הפונקציה
y = ax2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים