הפונקציה y = ax2 > אלגברה > מתמטיקה לכיתה ט'

מה נלמד בשיעור?

בשיעור הזה נחקור פונקציה ממעלה שניה כפול קבוע.

ראשית, ניזכר בתכונות של פונקציה ממעלה שניה (פונקציה ריבועית) פשוטה ונסיק מסקנות לגבי פונקציות ריבועיות מורכבות יותר. בשיעור זה נדון בפונקציה ריבועית פשוטה, נדבר על קדקוד הפרבולה (המהווה נקודת מינימום), ציר סימטריה, נקודות סימטריה, מתי השיפוע עולה, ומתי הוא יורד.

לאחר מכן, נראה על ידי השוואה, כיצד משתנה הגרף כאשר מכפילים את הפונקציה הריבועית הפשוטה בקבוע כלשהו (שברים, שלמים, מספרים חיובים ושלילים), ונציג דוגמאות.

שיעורים לצפייה בחינם

חזקה בעלת מעריך שלילי
חזקה בעלת מעריך שלילי
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
כפל של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
חילוק של חזקות בעלות בסיסים שווים
הגדרת החזקה
הגדרת החזקה
חזקה של מכפלה
חזקה של מכפלה

הפונקציה
y = ax2

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים