שיעורים לצפייה בחינם

טרפז
טרפז
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;(x&nbsp;–&nbsp;p)<sup>2</sup></div> או הזזה אופקית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = (x – p)2
או הזזה אופקית של
y = x2
שטחים של משולשים דומים
שטחים של משולשים דומים
הפונקציה <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup>&nbsp;+&nbsp;k</div>  או הזזה אנכית של <div class="ltr inline">y&nbsp;=&nbsp;x<sup>2</sup></div>
הפונקציה
y = x2 + k
או הזזה אנכית של
y = x2
דמיון משולשים
דמיון משולשים
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2011 שאלה 1
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3
מבחן מפמ"ר 2012 שאלה 3

הסתברות במקרים פשוטים

טוען וידאו...

חדשות ועדכונים